Expo Keerpunt

languages: ennl

Vanwege Corona moeten we de bezoekersstroom doseren met een reserveringssysteem. Reserveer van tevoren een tijdsslot. In dat tijdsslot kun je de expo in. Je mag daarna zo lang blijven als je wilt.

De wereld staat op een keerpunt. Het moet snel en radicaal duurzamer, transparanter, met gelijke kansen, slimmer delen en samenwerken. We moeten leren meer initiatief te nemen, weer voor elkaar te zorgen, weten waar ons voedsel en onze spullen vandaan komen en daar een mening over hebben. Op naar een wereld waar echte waarden zoals gezondheid en geluk op kunnen boksen tegen de waarde van geld, en het algemeen belang een volwaardig doel is.

De plek van De WAR zag vele ontwikkelingen die leidden tot de situatie waarin we ons nu bevinden. Van gemeenschappelijke weide tot stoomlucifersfabriek, van de komst van gastarbeiders tot het vertrek van de broedplaats, en straks woningen.

Tijdens de Wereldtentoonstelling Amersfoort tonen tientallen paviljoens die geschiedenis, en hoe nu mensen werken aan oplossingen voor een duurzame wereld, experimenten met open source technologie en nieuwe vormen voor democratische besluitvorming.

Expokeerpunt.png