paviljoens

languages: ennl

Tijdens Expo Keerpunt is op het terrein van De WAR een aantal paviljoens ingericht, elk met een eigen thema en een eigen programma voor de duur van de expo. Wil je zelf iets toevoegen aan (het programma van) een van de paviljoens? Klik dan hier. Heb je een idee voor een nieuw toe te voegen paviljoen? Neem dan contact met ons op via info@expokeer.nl. Klik op onderstaande korte beschrijvingen voor meer achtergrondinformatie per thema.

Open Kennis

Open kennisdeling versnelt innovatie en versterkt de democratie, twee kernwaarden die we hard nodig hebben om klimaatverandering, instortende ecosystemen en een pandemie het hoofd te bieden.

Commons

De gemeenschappelijke gronden – in het Engels: commons– die in de Middeleeuwen bestonden zijn in Nederland grotendeels verdwenen. Maar het commons-denken komt terug. Alles wat van iedereen zou moeten zijn, zoals de lucht of kennis, zou geen privebezit mogen zijn.

Sociale innovatie

Historisch gezien zijn wereldtentoonstellingen sterk gekoppeld aan technologische innovatie, maar er was ook aandacht voor sociale innovatie en voor een grassroots manier van werken.

Zelf doen

Enkele generaties geleden nog maar hadden de meeste mensen de kennis en de vaardigheden om zelf in van alles voorzien. Is het verstandig om voor al onze behoeften afhankelijk te zijn van anonieme bedrijven? Hoe krijgen we die vaardigheden terug?

Voedselvoorziening

Een steeds groeiende wereldbevolking voorzien van goed voedsel is en blijft in de toekomst een grote uitdaging. Bij de WAR zijn we door de jaren heen veel bezig geweest met duurzame voedselvoorziening in een zoektocht naar hoe we lokaal op een duurzame manier voldoende en gezond voedsel kunnen produceren.

Kunst

De kunsten kunnen ons helpen om steeds met een nieuwe blik naar de wereld te kijken, ons opnieuw en steeds weer te verbazen, te bedenken wat belangrijk is, wat van waarde is, hoe we met elkaar om willen gaan. Juist in deze tijd is dat belangrijker dan ooit.

Democratie

Corona, klimaat, sociale ongelijkheid en democratisch ongemak. De gevolgen van een gebrekkig publiek domein is overal te herkennen. De (on)macht van het publieke domein is zo een van de grote vraagstukken van onze tijd. Dit paviljoen besteedt aandacht aan het thema van de zeggenschap van mensen over hun leven – en over dat van anderen.

Zelforganisatie

In de tijd voor internet, en al helemaal in de tijd voor telefoon, was het een hele opgave om groepen mensen te organiseren. Nu heb je met een berichtje op de juiste plek op internet zo een leger aan activisten op de been. Maar wat is er nodig voor wat complexere organisatie?

Bouwen en hergebruik

Voor de industriële revolutie hadden we enkel de spullen tot onze beschikking die mensen in onze directe omgeving konden maken. Nieuwe digitale technieken stellen ons in staat om zelf dingen te bouwen die tot voor kort voorbehouden waren aan gespecialiseerde laboratoria of fabrieken. Hoe kunnen we dit inzetten voor een duurzamer en eerlijker samenleving?

Stadsontwikkeling

De ontwikkeling van een stad kent een bijzondere dynamiek. Een stad groeit of krimpt. Nieuwe tijden scheppen andere behoeftes, stellen andere eisen aan de inrichting van de ruimte waarin de inwoners samen leven. Hoe kan een stad maximaal gebruik maken van de competenties van alle betrokken spelers en besluiten nemen die op groot draagvlak kunnen rekenen, zonder het zicht op haar ontstaansgeschiedenis te verliezen? Wie bewaakt de afweging van belangen?

Duurzaamheid

De signalen zijn niet meer te negeren dat het menens is met klimaatverandering en aantasting van de natuur. Hoe worden we zo snel mogelijk biodivers en fossielvrij?

techniek

Constante factor in de geschiedenis zijn omwentelingen die werden aangedreven door technologische vondsten. Welke nieuwe technieken staan ons te wachten en welke zullen ons behulpzaam zijn bij de uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd?