Oproep

languages: ennl

De aarde staat in brand. Als er nu niet radicaal ingegrepen wordt, gaat het hopeloos fout. De blinde macht van geld, kapitaal, commercie heeft ons op dit punt gebracht. Willen we dat? Of willen we leven met en in de natuur, met en voor elkaar en willen we fundamentele gelijkheid voor iedereen?

2020 moet het keerpunt worden. Het jaar waarin we onze samenleving daadwerkelijk anders gaan inrichten. Is het de laatste kans die we hebben om onze planeet duurzaam, gezond, leefbaar te maken? We gaan die kans in ieder geval aangrijpen. We kiezen tegen de ongeremde groei en tegen het bekrompen eigenbelang. We gaan voor transparantie, slimmer delen en samenwerken. We gaan een eind maken aan de extreme ongelijkheid in de verdeling van macht, inkomens en vermogens over de wereldbevolking en in de toegang tot kennis, kultuur en onderwijs.
We gaan weer echt voor elkaar zorgen en naar elkaar luisteren.
We gaan opnieuw ontdekken waar ons voedsel vandaan komt, en onze spullen.
We gaan werken aan een wereld waarin gezondheid en geluk boven de waarde van geld gaan en waar het algemeen belang een volwaardig doel is.

We gaan dat niet alleen doen! Het is in onze visie wezenlijk dat u meedoet! Op een manier die u zelf vorm geeft. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Samen moeten we gaan onderzoeken hoe we veranderingen het beste gestalte kunnen geven. We willen dat doen op veel verschillende niveau's: van het niveau van de kleine veranderingen, die we individueel kunnen vormgeven, of in kleine groepen, tot het niveau van de allergrootste maatschappelijke vragen van deze tijd.

Op de plek waar een kleine twintig jaar geleden De WAR ontstond, gaan we van 12 september tot 18 oktober 2020 een heuse "Wereldtentoonstelling" houden.
Het is een plek met geschiedenis. Toen Amersfoort nog omgeven was door stadswallen lagen hier, aan de oevers van de Eem, gemeenschappelijke weidegronden. Later een luciferfabriek en nog weer later een chemisch bedrijf waar gastarbeiders onder abominabele omstandigheden werkten. In 2000 stopte de productie en werd het terrein overgenomen door kunstenaars en kleine bedrijfjes. De afgelopen jaren is De WAR steeds meer haar stempel op deze plek gaan drukken. In 2016 toonde de Amersfoortse bevolking tijdens een groot benefietfestival dat ze vierkant achter de WAR stond. De WAR gaat nu vertrekken naar een nieuwe plek. Maar niet zonder, samen met u, nog één keer te laten zien wat er allemaal gebeurd is op deze historisch plek. En vooral: niet zonder nog één keer de missie van De WAR uit te dragen. Samen met vele anderen willen we gedurende zes weken in een aantal "paviljoens", gegroepeerd rondom een aantal thema's, op deze historische plek nog één keer laten zien wat we zelf kunnen doen om een duurzame wereld vorm te geven.

U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen…. Door zelf een paviljoen (mede) inhoud te geven, of door te helpen met het organiseren en opbouwen van de tentoonstelling, of door een financiële bijdrage.